iTech PROJEKTOWANIE
BUDOWLANE
ZADZWOŃ
602 57 58 85
NAPISZ
info@itech.net.pl
Optymalne
rozwiązania projektowe
dla Twojego budynku
i otoczenia.
REALIZACJE
Od po­cząt­ku dzia­ła­nia fir­my wy­ko­na­li­śmy oko­ło ty­sią­ca pro­jek­tów dla bu­dyn­ków
miesz­kal­nych, jed­no­ro­dzin­nych, wie­lo­ro­dzin­nych, za­kła­dów prze­my­sło­wych i obiek­tów
uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej.
Wybrane realizacje 2016r
Pałac Poznańskiego, Łódź - Projekt remontu instalacji sanitarnych tj. instalacji c.o. oraz wod-kan. w budynku Muzeum Miasta Łodzi.
Gmina Kampinos - Wykonanie dokumentacji termomodernizacji siedmiu budynków użyteczności publicznej przeprowadzonej w celu ograniczenia emisji CO2 oraz poprawy komfortu użytkowania instalacji, a także zmniejszenia kosztów ogrzewania budynków znajdujących się na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego.
Parafia pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, Grodzisk - Projekt termomodernizacji i ogrzewania budynku w oparciu o pompy ciepła.
Parafia Prawosławna Św. Aleksandra Newskiego, Łódź - Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym.
Zespół Szkół Rolniczych, Czarnocin - Nadzór inwestorski.
Program KAWKA, Gorzów Wielkopolski - Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji c.o. i ciepłej wody w ramach III etapu przedsięwzięcia: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.” - projekty dla 70 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w centrum Gorzowa Wlkp.
Wybrane realizacje 2015r
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego, Łodzi - Projekt modernizacji kilkudziesięciu węzłów cieplnych wraz z układami telemetrycznymi dla budynków mieszkalnych.
Urząd Miasta w Sochaczewie - Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji trzech budynków kulturalno - sportowych w Sochaczewie.
Program KAWKA, Gorzów Wiekopolski - Opracowaniem dokumentacji technicznej instalacji c.o. i ciepłej wody w ramach II etapu przedsięwzięcia: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.” - projekty dla ponad 50 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w centrum Gorzowa Wlkp.
Zespół Szkół nr 1, Żyrardów - Projekt budowlany węzła cieplnego, centralnego ogrzewanie, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego.
Budynek mieszkalny wielorodzinny, Żyrardów - Projekt instalacji c.o.
Hala produkcyjno-magazynowa, Łódź - Projekt instalacji oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wojewódzki szpital Zespolony,Płock - Projekt budowy systemu energii odnawialnej -€“ kolektory słoneczne.
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Józefów - Projekt budowy systemu energii odnawialnej €- kolektory słoneczne.
Wojewódzki Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego, Gostynin - Projekt budowy systemu energii odnawialnej -€“ kolektory słoneczne.
Wybrane realizacje 2014r
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 Warszawa - projekt modernizacji węzłów sanitarnych.
Przedszkole nr 19, Tomaszów Maz. - projekt wymiany instalacji c.o.
Parafia Św. Rocha, Drużbice Kolonia - projekt systemu ogrzewania kościoła w oparciu o gruntową pompę ciepła.
Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Dekerta 12 w Żyrardowie - projekt instalacji c.o.
Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Pamięci Katynia 12 w Radomiu - projekt kotłowni gazowej, projekt instalacji kolektorów słonecznych.
Zespół Szkół nr 31, Toruń - projekt remontu instalacji c.o.
Budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalnym H2Optim Baranowo (Poznań) - projekt wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych.
Samorządowe Przedszkole, Justynów - projekt instalacji c.o.
Zespół Szkół nr 24, Toruń - projekt remontu instalacji c.o., projekt wentylacji mechanicznej.
Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 32 - projekt instalacji c.o.
Budynki mieszkalne Łódź ul. Kusocińskiego 84,88 SM Retkinia Północ - projekt wymiany poziomów instalacji c.o.
Zespół Szkół nr 6, Toruń - projekt regulacji c.o.
Wybrane realizacje 2013r
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, Warszawa - Projekt wymiany instalacji c.o. w siedzibie
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kosynierów Gdyńskich 20, Łódź - Projekt instalacji kolektorów słonecznych
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Grodzisk Mazowiecki - Projekt instalacji wod-kan
Uniwersytet Medyczny, Łódź - Projekt remontu instalacji c.o. w budynku.
Szpital Miejski im. E. Sonnenberga, Łódź - Projekt termomodernizacji, remontu kotłowni gazowej, wymiany c.o. instalacji kolektorów słonecznych w szpitalu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi, Piotrków Trybunalski - Projekt węzła cieplnego
do góry
iTech
ITECH
ul. Wioślarska 8 lok. 16
94-036 Łódź
telefon kom. 602 57 58 85
e-mail: info@itech.net.pl
home zespół cennik realizacje termowizja kontakt
Copyright © 2013 - 2017 by ITECH design & hosting by Webgraf